جستجو
Close this search box.

مجمع عمومی صادیران

جلسه مجمع

در تاریخ ۲۵ مهر ماه 1402، مجمع عمومی صادیران به منظور انتخاب هیات مدیره و تصمیم گیری در خصوص زیر ساخت های فعالیتی در محل شرکت صادیران برگزار می گردد.

تماس با صادیران

با پشتیبانان ما چت کنید